1

Mr. Atul Kapoor Managing Director

2

Dr. Rashmi Kapoor Whole -Time Director

3

Mr. Anil Kumar Khemka Director

4

Mr. Rajiv Kumar Bakshi Director

5

Mr. Ratan Lal Srivastava Director

6

Mr. Subhash Chand Ahuja Additional Director

7

Dr. Ramakanta Madanmohan Panda Additional Director